BTW-veranderingen voor ecommerce in de EU: wat zijn de nieuwe OSS- en IOSS-regelingen?

Nov 9, 2021 · 10 min leestijd

Mis geen nieuwe content en aanbiedingen. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De meeste ondernemers in Europa die online producten of diensten verkopen hebben al de MOSS-regeling gebruikt die enkele jaren geleden in de EU ingevoerd is. Vanaf 1 juli 2021 is deze regeling aanzienlijk uitgebreid en zijn er nieuwe mogelijkheden van kracht geworden. Europese bedrijven in de ecommerce moeten ervoor zorgen dat deze veranderingen ook binnen hun BTW-systemen doorgevoerd zijn, voor de best mogelijke toepassing en om problemen te voorkomen. Tijd om deze regeling eens uit te pluizen door te kijken naar wat de "oude" MOSS-regeling was, wat er nieuw is binnen OSS en IOSS en hoe je als bedrijf met deze regeling kan omgaan.

Hoe werkt handel binnen Europa momenteel?

Een korte uitleg in het algemeen over dit onderwerp. Als we het hebben over btw (Belasting Toegevoegde Waarde), dan moeten we kijken naar de verschillende kanten van het proces van het op afstand kopen en verkopen van producten binnen de Europese Unie. De eerste kant is die van een land waar een bedrijf is gevestigd dat goederen of diensten verkoopt (de verkoper). De tweede kant is die van het land waar de goederen vandaan verzonden worden (dit wordt ook wel het land van vertrek genoemd, en kan een ander land zijn dan de plaats van vestiging van het betrokken bedrijf). Als laatste is het land betrokken waar de eindklant zich bevindt (ook het land van aankomst of ontvangst genoemd).
Ter illustratie, stel dat je bedrijf gevestigd is in Frankrijk, en producten verkoopt die in China opgeslagen worden, aan klanten in Italië. Zo zou die complexe situatie eruit zien. Al deze landen hebben verschillende belastingwetten, belastingdrempels, en compleet verschillende manieren om aangifte te doen en samen te werken met de overheid. Dan zouden we graag willen dat deze situatie zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt voor de ondernemer, toch? Gelukkig is dit proces nu dus inderdaad vereenvoudigd!

Over de "oude" MOSS-regeling

De Mini One-Stop Shop regeling (MOSS), wordt gebruikt voor het vereenvoudigen van afstandsverkopen voor mensen binnen en buiten de EU. MOSS maakt het mogelijk dat bedrijven zich maar in één land in de EU hoeven te registreren voor BTW, in plaats van in elk land waar ze klanten hebben. Dit is een geweldig initiatief dat ondernemen veel eenvoudiger maakt, en ook het papierwerk aanzienlijk verminderd.

Een bedrijf kan zich aanmelden voor de MOSS-regeling in een EU-land en hun BTW direct afdragen aan de belastingdienst van dat land. De workflow die vroeger door accountants georganiseerd moest worden, kan zo binnen de MOSS-regeling afgehandeld worden doordat elke belastingdienst BTW-afdrachten regelt met de andere lidstaten van de EU. Daarom hoeven ondernemers zich niet meer druk te maken over allerlei problemen.

Volgens de normale regels, dus zonder de MOSS-, OSS-, of IOSS-regelingen, zouden bedrijven BTW-plichtig zijn in alle landen waarvan goederen verzonden worden en alle landen waar aan de klanten geleverd wordt. Maar bedrijven moeten er wel op letten dat wanneer een bedrijf boven de verkoopdrempel uitkwam in het land waar de klant woont (dat tot juli 2021 tussen de €30.000 tot €100.000 varieerde), men zich moest registreren als BTW-plichtige, BTW-teruggaven in moest vullen en BTW-aangifte moest doen bij de belastingdienst van de ontvangende lidstaat. Dit betekende dat wanneer je als bedrijf binnen Europa werkte, je al snel in de meeste lidstaten van de EU geregistreerd zou moeten worden voor de BTW. Lastig systeem dus.

Overzicht van de veranderingen vanaf 1 juli:

1
Introductie van de nieuwe OSS- en IOSS-regelingen

2
Vereenvoudiging naar één uniforme drempel van €10.000 in plaats van verschillende drempels
3
Niet langer een BTW-uitzondering voor geïmporteerde goederen onder €22
4
Nieuwe BTW-regels voor online verkopers

Wat is de nieuwe OSS?

One-Stop Shop (OSS), in het Nederlands ook wel éénloketsysteem genoemd, is een uitbreiding van MOSS. Vanaf juli 2021 worden alle afstandsverkopen in de EU belasting in de lidstaat van aankomst, zonder allerlei verschillende drempels. En dankzij de OSS-regeling hoeven ondernemers zich niet langer te registreren als BTW-betaler in elk afzonderlijk ontvangend land. Wat ook goed nieuws is, is dat ondernemers nog steeds BTW-aangiften per kwartaal in één EU-land kunnen doen, net zoals in de MOSS-regeling. Geen ingewikkeld papierwerk met allerlei verschillende jurisdicties in Europa dus.

Je moet hierbij rekening houden met de twee hoofdsoorten van OSS: de Unieregeling of de niet-Unieregeling (net als bij MOSS). Het idee is dat je de niet-Unieregeling gebruikt wanneer je bedrijf gevestigd is buiten de EU, en voor de Unieregeling gaat wanneer je bedrijf wel geregistreerd is binnen de EU. Met beide regelingen kan je goederen en diensten aan Europese klanten verkopen. Let wel op dat de OSS-regeling alleen werkt als je goederen opgeslagen worden binnen de EU en ook van daaruit verzonden worden. Maar als je geïmporteerde goederen verkoopt vanuit een land buiten de EU, dan is er alsnog een handige IOSS-regeling, die we zometeen kort zullen bekijken.

Er is een nieuwe uniforme Europese verkoopdrempel van €10.000, in plaats van de tientallen verschillende drempels, die nu dus afgeschaft zijn. Tot aan deze drempel hoeft een bedrijf alleen maar belasting te betalen in het land van verzending (meestal dus ook van vestiging van het bedrijf). Overigens is de OSS-regeling niet verplicht. Je kan er dus ook voor kiezen om je te registreren voor BTW in elke EU lidstaat waar je klanten hebt. De keuze is aan jou!

Wat is de nieuwe IOSS?

De Import One-Stop Shop (IOSS) regeling lijkt sterk op de OSS-regeling, maar is van toepassing voor producten die buiten de Europese Unie opgeslagen worden (en de goederen dus naar de EU geïmporteerd worden). Door middel van de IOSS-regeling kan je goederen en diensten aan Europese eindgebruikers verkopen, tot aan een waarde van €150 (of het equivalent in lokale valuta). Je kan je ook aanmelden voor de IOSS als je goederen boven de €150 verkoopt via elektronische platforms (denk aan Amazon, eBay of Bol.com). Let op dat je de IOSS kan gebruiken onafhankelijk van waar je bedrijf gevestigd is, al is dit binnen of buiten de EU (al zal je buiten de EU wel een mediator binnen de Europese Unie moeten vinden voor je BTW-betalingen).

Als je je niet registreert voor BTW via de IOSS-regeling, of boven de drempel van €150 uitkomt, dan zal jouw bedrijf of de uiteindelijke klant BTW moeten betalen in hun eigen lidstaat, afhankelijk van de precieze situatie. De IOSS-regeling kan ook niet gebruikt worden wanneer een klant verschillende producten binnen één bestelling koopt met een totale waarde boven de €150, of bepaalde producten koopt waarover accijns of importheffingen betaald moeten worden. Bedenk hierbij ook dat IOSS-aangiften maandelijks gedaan moeten worden, dus elke maand moet je BTW-aangifte en afdrachten doen bij de belastingdienst.

De regel over BTW-ontheffing voor geïmporteerde goederen onder €22 is vanaf juli niet langer geldig. Dat betekent dus dat alle geïmporteerde goederen onder de BTW vallen sinds juli 2021.

Samenvatting van OSS en IOSS

1
Alleen online verkopen voor consumenten (dus niet van toepassing op B2B)
2
Uniforme verkoopdrempel binnen Europa van €10.000 (geen drempel voor bedrijven van buiten de EU)
3
Geen verplichting (je kan ook op de normale manier BTW-aangiften doen in elk relevant land)
4
De periode voor de OSS is elk kwartaal, voor IOSS elke maand

5
Zowel OSS en IOSS zijn alleen voor de verkoop aan Europese klanten
6
OSS wordt gebruikt voor handel van goederen die vanuit Europa verzonden worden en IOSS voor producten van buiten de Unie, die minder dan €150 kosten
7
De OSS niet-Unieregeling is voor bedrijven die buiten de EU gevestigd zijn, en de OSS Unieregeling is voor Europese bedrijven. De IOSS kan voor beide gebruikt worden
8
Bij het werken met Europese consumenten kan je niet de OSS/IOSS combineren met de normale BTW-aangifte binnen Europese landen

Nog meer zaken om rekening mee te houden

Let op dat OSS en IOSS regels niet direct bij de registratie in werking treden, maar pas bij het volgende kwartaal na je aanmelding. Een andere regel is dat je OSS of IOSS niet kan combineren met een normale VAT-aangifte. Als je je dus aangemeld hebt voor OSS of IOSS, moet je deze regimes voor al je verkopen binnen de EU gebruiken. Let op dat dit dan weer niet geldt voor het land waar je bedrijf geregistreerd is: ook als je de OSS- of IOSS-regeling gebruikt, moet je niet de BTW-regels en verplichtingen in je eigen land vergeten, aangezien de regelingen immers alleen gaan over buitenlandse BTW-verplichtingen. Je kan hier meer informatie over OSS en IOSS vinden en een aantal handige tabellen bekijken.

Veranderingen in de samenwerking met online platforms

Er is een juridische naam voor verkoopplatforms zoals eBay, Amazon of Bol.com: Electronic Interfaces (EI). Ook de BTW-heffing voor dergelijke platforms is vanaf 1 juli anders geworden. Je kan op verschillende manieren samenwerken met dergelijke platforms: afhankelijk van of je bedrijf binnen of buiten de EU gevestigd is, producten levert uit Europese landen of externe landen, en nog enkele andere zaken zijn belangrijk. Veel verkopers verkopen zowel producten via hun eigen webshop als online platforms, waardoor Europese MKB'ers zich aan verschillende veranderingen moeten houden. Wat is er dan precies veranderd?

Na de veranderingen kunnen de genoemde Electronic Interfaces gezien worden als "veronderstelde leveranciers" onder bepaalde voorwaarden: voor alle verkopers die via het platform producten van buiten de Unie verkopen met een waarde onder de €150, en producten van binnen de Europese Unie als het bedrijf gevestigd is buiten de EU. Wanneer een platform als "veronderstelde leverancier" gezien wordt, betekent dat dat zij ook verantwoordelijk zijn voor de BTW-aangifte en inning, en ook voor de afdracht aan de belastingdienst, voor een verkoper of een klant.
Helaas kunnen deze veranderingen een impact hebben op je workflow, omdat je het platform nu data moet geven over je bestellingen en een bedrijf. Het voordeel is dat je geen BTW hoeft af te dragen over een deel van de bestellingen via platforms, waardoor je het leven van je klanten makkelijker maakt. Je kan meer juridische informatie vinden over de veranderingen in het werken met online verkoopplatforms via de officiële website van de EU.

Zijn deze regelingen echt handig?

Als je helemaal tot hier hebt gelezen, ben je misschien een beetje de draad kwijt na alle regels, beperkingen en verschillende regelingen. Maar eerlijk gezegd klinkt bijna alles dat met wetgeving en overheidsinitiatieven te maken heeft, meestal eerst nogal onduidelijk.

Ja, de veranderingen zijn bedoeld om de huidige situatie makkelijker te maken, maar in de eerste fasen zullen ze het vooral ingewikkelder maken voor online platforms en ondernemers binnen Europa. Als je graag OSS en IOSS wil gaan gebruiken, zul je een complete herziening van je huidige workflow moeten doen om te zien welke onderdelen van je bedrijf je moet gaan aanpassen. Daarna zal je ook alle aanpassingen moeten gaan uitleggen aan je medewerkers en de benodigde documenten moeten gaan veranderen.

De nieuwe OSS- en IOSS-regelingen zijn bedoeld om het leven van zowel klanten als ondernemers makkelijker te maken, en we moeten deze wijzigingen dus vooral bekijken vanuit het langetermijn-perspectief. Met deze regelingen kan je bedrijf een hoop geld besparen op online verkopen binnen Europa, en een hoop tijd besparen in het werken met online platforms via de nieuwe wetgeving. Deze regelingen maken het ook mogelijk om BTW te betalen en te registreren op één online portaal, dus je hoeft niet langer het hele internet af te struinen en allemaal portalen van belastingdiensten af te gaan. Daarnaast zullen je klanten tevreden zijn met deze wijzigingen: het kopen van producten en diensten wordt voor hen sneller en makkelijker omdat er geen verborgen kosten meer zijn, en er geen voorlopige BTW-berekeningen meer zijn.

Wat als ik me al heb aangemeld voor de MOSS-regeling?

Je kan eigenlijk gewoon met MOSS blijven werken na deze wijzigingen. Maar je zal door de lidstaat uitgenodigd worden om je registratiegegevens bij te werken, en ze informatie te geven over de BTW-nummers van je bedrijf, je elektronische declaraties (als je een online verkoopplatform hebt) en andere benodigde informatie over de activiteiten van je bedrijf.

Kan je dit zonder professional doen?

Alhoewel de OSS- en IOSS-regelingen sterk lijken op de vorige MOSS-regeling, die bij veel ondernemers bekend was, zitten er allerlei kleine details in, die lastig in één artikel samen te vatten zijn. Er zijn bijvoorbeeld verschillende drempels, beperkingen en regels, die alleen goed toegepast kunnen worden door een professional.

Wij kunnen eenvoudig alle zaken rondom de OSS, IOSS en andere BTW-gerelateerde zaken voor je regelen. Je persoonlijke manager zal je helpen bij alle stappen in de aanmelding voor de OSS- of IOSS-regeling en kan al je vragen over BTW beantwoorden. Enty draait om een gedetailleerde geautomatiseerde aanpak voor alle zakelijke processen onder één dak: van het vestigen van een bedrijf tot de facturering en boekhouding. Neem contact op met Enty en besteed vandaag nog al het saaie papierwerk uit.

Gerelateerde artikelen

We gebruiken cookies om de best mogelijke ervaring van onze website te kunnen bieden. Lees meer.
Accepteer alle cookies
Close
We gebruiken cookies om de best mogelijke ervaring van onze website te kunnen bieden. Lees meer.
Accepteer alle cookies
Close
Juridische info
14772172 Tornimäe tn 5, 10145, Tallinn, Harju maakond Register №16080939
Ontwikkeld met ❤️
by Entytech OÜ en Digirepresent Services OÜ (vergunning № FIU000382)
We aanvaarden
Oplossingen
Ontdekken
HR
Contract Management
Neem Contact Op
+372 5911 1088
EST
NLD
© 2020-2022 Entytech OÜ Alle rechten voorbehouden